Praktisch

Leeftijd

Fie & Ola heeft een capaciteit van 24 kinderen. We vangen kinderen tussen 0 en 3 jaar op. Indien wenselijk kan dit ook nog na de leeftijd van 3 jaar. We bespreken dit graag met jou.

Prijs

We worden gesubsidieerd door Kind en Gezin met een basissubsidie per opvangplaats per jaar. Helaas niet voor de dagprijs. Daardoor werken we met een vaste maandprijs waar alles in vervat zit.

De concrete tarieven voor uw opvangplan, kan je vinden in het huishoudelijk reglement.

De opvangkost is fiscaal aftrekbaar en gezien we een niet-gesubsidieerde opvang zijn, betaalt het Groeipakket maandelijks een kinderopvangtoeslag terug.

Een halve opvangdag is van 7u tot 12u of van 13u tot 18u. Of een variant daarvan. Wij streven er naar de combinatie met deeltijds schoolgaande kinderen te kunnen maken.

Openingsuren

We zijn open van 7u tot 18u. Ontdek hier ons jaarlijks verlofschema.

Voor meer uitleg over onze onderlinge afspraken en regels, ontdek hier ons
Huishoudelijk reglement.