Fie & Ola Merelbeke

Fie & Ola Merelbeke heeft een capaciteit van 24 kinderen. We vangen kinderen op tussen 3 maanden en 3 jaar. Indien wenselijk kan dit ook nog na de leeftijd van 3 jaar. We bespreken dit graag met jou.

We werken met gemengde leeftijdsgroepen en splitsen de kindjes vanaf 18 aanwezigen op in ‘de algemene leefgroep’ en in ‘de bubbel’.

We worden gesubsidieerd door Kind en Gezin en werken met een dagprijs volgens inkomen (IKT).

We ontvangen geen structurele middelen voor inclusie, een open plek is dus niet altijd gegarandeerd. We bekijken graag samen met u de mogelijkheden.

We zijn open van 7u tot 18u.

Download huishoudelijk reglement MerelbekeVerlofplanning Fie & Ola