Wie zijn we?


Onze visie

We bieden kwaliteitsvolle kinderopvang aan voor élk kind en zoeken – daar waar beperkingen opduiken – naar oplossingen en mogelijkheden.

We willen respect hebben voor het ritme van élk kind en verwonderd kijken naar hun talenten om hen op die manier optimale ontwikkelingskansen aan te bieden.

We willen een ruimte creëren die kinderen uitdaagt om zichzelf te ontwikkelen en ons daarbij als coach te hebben.

We willen dat kinderen vertrouwen krijgen in zichzelf en zich leren ontdekken als eigen ‘ik’.

We willen veel aandacht besteden aan het verzorgen en opvoeden van kinderen. En dit alles in de grootst mogelijke rust, ondanks de bedrijvigheid en levendigheid die een crèche dagelijks kleurt.

We willen de kindjes graag zien en dat ook laten voelen op alle mogelijke momenten.

We willen heel veel aandacht hebben voor de vroege ontwikkeling en aandachtig zijn voor signalen die verontrusten, daar tijdig op inspelen en kinderen optimaal stimuleren.

We willen graag het bewegen en buiten zijn in alle seizoenen ten volle beleven. Buiten slapen hoort daar ook bij!

We willen aandacht hebben voor ecologie en duurzaamheid, in de keuze van ons spelmateriaal, verzorgingsproducten en voedingsmiddelen.

En we willen vooral luisteren naar jou als ouder, want we vervangen jou niet. We vullen je aan op het moment dat jij elders moet zijn. Jij blijft voor het kind de belangrijkste persoon en je kent je kindje het beste. We willen hier respectvol mee omgaan. Alles begint bij vertrouwen.


Alles begint bij vertrouwen. We zien ouders als de belangrijkste partners en gaan voor een open en eerlijke communicatie van bij de start.

We hebben een missie: kinderopvang voor élk kind organiseren en dat kind – ongeacht de mogelijkheden of beperkingen – zowel individueel als in groep laten groeien.

Door onze inclusieve blik organiseren we opvang die voor elk kind een meerwaarde kan zijn. In een huiselijke sfeer – met veel ruimte om buiten te beleven en te ontdekken – helpen we kinderen groeien en kijken we met verwondering naar hun eigen ik-ontwikkeling. We geloven dat we kinderen kunnen begeleiden om het zélf te doen en bieden hen daartoe de nodige kansen en uitdagingen. Ouders zijn hierbij onze belangrijkste partners. We vragen vertrouwen in onze manier van werken en willen tegelijk een open en respectvolle houding aannemen tegenover de opvoedingsvisie van de ouders.